ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0224
Месечни бюлетини
10 август 2016

Представяне на фондовете през месец Юли...

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване
15 юли 2016

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове...

Месечни бюлетини
08 юли 2016

Представяне на фондовете през месец Юни...

Месечни бюлетини
10 юни 2016

Представяне на фондовете през месец Май...

29 август 2016
ОББ ПА BGN
10,0305
-0,30%
ОББ ПЗ BGN
17,0942
+0,52%
ОББ БФ BGN
15,8681
-0,15%
ОББ ПО BGN
14,3998
+0,03%
ОББ ГФИ BGN
21,3762
+0,50%
ОББ ЕП EUR
10,7835
+0,02%
29 август 2016
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,1918
10,1419
10,0919
9,9920
-0,01%
ОББ ГР BGN
10,0224
10,0224
10,0224
10,0224
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,0260
10,0260
10,0260
10,0260
+0,00%
30 август 2016
Индекси
SOFIX
468,49
-0.60%
BGBX40
90,51
-0.35%
BGREIT
102,74
-0.32%
BGTR30
385,47
-0.38%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.