ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0266
Месечни бюлетини
10 септември 2016

Представяне на фондовете през месец Август...

Месечни бюлетини
10 август 2016

Представяне на фондовете през месец Юли...

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване
15 юли 2016

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове...

Месечни бюлетини
08 юли 2016

Представяне на фондовете през месец Юни...

29 септември 2016
ОББ ПА BGN
10,7630
+0,45%
ОББ ПЗ BGN
16,9973
-0,10%
ОББ БФ BGN
16,5896
+0,41%
ОББ ПО BGN
14,4359
+0,04%
ОББ ГФИ BGN
20,9722
-1,25%
ОББ ЕП EUR
10,8097
+0,04%
29 септември 2016
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,1697
10,1199
10,0700
9,9703
-0,01%
ОББ ГР BGN
10,0266
10,0266
10,0266
10,0266
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,0302
10,0302
10,0302
10,0302
+0,00%
30 септември 2016
Индекси
SOFIX
504,59
-1.09%
BGBX40
96,10
-0.79%
BGREIT
103,60
+0.19%
BGTR30
404,65
-0.53%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.