ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0507
Месечни бюлетини
09 март 2017

Представяне на фондовете през месец Февруари...

Месечни бюлетини
10 февруари 2017

Представяне на фондовете през месец Януари...

Месечни бюлетини
11 януари 2017

Представяне на фондовете през месец Декември...

Месечни бюлетини
13 декември 2016

Представяне на фондовете през месец Ноември...

ОББ ПА BGN
13,1925
+0,30%
ОББ ПЗ BGN
17,4272
-0,12%
ОББ БФ BGN
18,5548
+0,22%
ОББ ПО BGN
14,4290
-0,00%
ОББ ГФИ BGN
21,6516
-0,25%
ОББ ЕП EUR
10,7997
+0,00%
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,0756
10,0262
9,9768
9,8780
-0,10%
ОББ ГР BGN
10,0507
10,0507
10,0507
10,0507
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,2411
10,1909
10,1407
10,0403
-0,01%
27 март 2017
Индекси
SOFIX
638.34
-0.20%
BGBX40
125.62
-0.08%
BGREIT
108.82
+0.66%
BGTR30
504.76
-0.25%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.