ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0550
Месечни бюлетини
07 април 2017

Представяне на фондовете през месец Март...

Месечни бюлетини
09 март 2017

Представяне на фондовете през месец Февруари...

Месечни бюлетини
10 февруари 2017

Представяне на фондовете през месец Януари...

Месечни бюлетини
11 януари 2017

Представяне на фондовете през месец Декември...

ОББ ПА BGN
13,4464
-0,38%
ОББ ПЗ BGN
17,5703
+0,04%
ОББ БФ BGN
18,7957
-0,26%
ОББ ПО BGN
14,4541
-0,04%
ОББ ГФИ BGN
21,6014
+0,36%
ОББ ЕП EUR
10,8169
-0,04%
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,0412
9,9920
9,9427
9,8443
-0,01%
ОББ ГР BGN
10,0550
10,0550
10,0550
10,0550
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,2185
10,1684
10,1183
10,0181
-0,01%
26 април 2017
Индекси
SOFIX
650.75
-0.46%
BGBX40
128.38
-0.49%
BGREIT
108.03
-0.63%
BGTR30
513.28
-0.06%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.