ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0352
Месечни бюлетини
11 ноември 2016

Представяне на фондовете през месец Октомври...

Месечни бюлетини
11 октомври 2016

Представяне на фондовете през месец Септември...

Месечни бюлетини
10 септември 2016

Представяне на фондовете през месец Август...

Месечни бюлетини
10 август 2016

Представяне на фондовете през месец Юли...

01 декември 2016
ОББ ПА BGN
11,5011
+0,23%
ОББ ПЗ BGN
16,8760
-0,03%
ОББ БФ BGN
17,1565
+0,09%
ОББ ПО BGN
14,3328
-0,04%
ОББ ГФИ BGN
20,5384
-0,81%
ОББ ЕП EUR
10,7312
-0,04%
01 декември 2016
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,0123
9,9632
9,9142
9,8160
-0,14%
ОББ ГР BGN
10,0352
10,0352
10,0352
10,0352
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,0387
10,0387
10,0387
10,0387
+0,00%
04 декември 2016
Индекси
SOFIX
563.82
+0.07%
BGBX40
106.78
+0.17%
BGREIT
103.62
+0.06%
BGTR30
441.89
+0.41%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.