ОББ Балансиран Фонд
ОББ Глобал Растеж
10.0301
Месечни бюлетини
11 октомври 2016

Представяне на фондовете през месец Септември...

Месечни бюлетини
10 септември 2016

Представяне на фондовете през месец Август...

Месечни бюлетини
10 август 2016

Представяне на фондовете през месец Юли...

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване
15 юли 2016

Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове...

24 октомври 2016
ОББ ПА BGN
10,8108
+0,75%
ОББ ПЗ BGN
17,0794
+0,14%
ОББ БФ BGN
16,5794
+0,45%
ОББ ПО BGN
14,4289
+0,02%
ОББ ГФИ BGN
20,7055
-0,35%
ОББ ЕП EUR
10,8060
+0,01%
24 октомври 2016
до 25 хил. лв 25-100 хил. лв 100-200 хил. лв над 200 хил. лв
ОББ ГДФ BGN
10,1289
10,0793
10,0296
9,9303
-0,03%
ОББ ГР BGN
10,0301
10,0301
10,0301
10,0301
+0,00%
ОББ ГД BGN
10,0336
10,0336
10,0336
10,0336
+0,00%
26 октомври 2016
Индекси
SOFIX
517,58
+1.05%
BGBX40
98,32
+0.75%
BGREIT
103,48
-0.19%
BGTR30
409,60
+0.48%

Важно: “ОББ Асет Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, че закупуването на дялове на колективните инвестиционни схеми управлявани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на дяловете, и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на фондовете.