Kонтакти

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, ул. "Света София" № 5
Адрес, на който се приемат поръчки за ОББ Взаимни Фондове:
гр. София 1463, бул. "Витоша" № 89Б, ет. 6

Телефони за контакт:
Регионални мениджъри: 02/ 811 37 78, 811 37 74, 056/ 897 003, 052/ 685 467

E-mail: ubbam@ubb.bg

за подаване на поръчки

Изберете град
Котировки за деня 20.03.2019