ОББ Асет Мениджмънт

Нашата мисия:

Като част от KBC Груп, мисията на "ОББ Асет Мениджмънт" АД е да предложим конкретни инвестиционни решения, които да отговарят на реалните нужди на нашите инвеститори. Нашият инвестиционен подход е изпитан и проверен в продължение на над 12 години.  Инвестиционните портфейли на "ОББ Асет Мениджмънт" АД са структурирани въз основа на задълбочено проучване и анализ, както и експертно управление на риска. Доверието е основата, върху която градим взаимоотношенията с нашите клиенти, то е движеща сила за нашата конкурентноспособност и е в основата на нашите ценности.

Котировки за деня 20.08.2019