ОББ Асет Мениджмънт

Йохан Лема

Председател на съвета на директорите
» прочети повече

Ян Суинен

Заместник председател на съвета на директорите
» прочети повече

Кристоф Де Мил

Член на съвета на директорите
» прочети повече

Теодор Маринов

Член на съвета на директорите
» прочети повече

Катина Пейчева

Изпълнителен директор и Член на СД на "ОББ Асет Мениджмънт"АД
» прочети повече
Котировки за деня 20.08.2019