ExpertEase funds

ExpertEase funds

KBC ExpertEase (стари фондове)

 

За допълнителни документи, свързани с фондовете KBC ExpertEase, моля посетете секция Документи в страницата на съответния фонд, а допълнителна информация можете да намерите на този линк като в полето ISIN въведете ISIN кода на фонда.

Страница на фонд KBC ExpertEase Defensive Balanced ISIN: BE6290498482

Страница на фонд KBC ExpertEase Defensive Tolerant ISIN: BE6307322915

Страница на фонд KBC ExpertEase Dynamic Balanced ISIN: BE6290509593

Страница на фонд KBC ExpertEase Dynamic Tolerant ISIN: BE6307324937

Страница на фонд KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant ISIN: BE6307326957

 

ОББ ЕкспертИйз

 

Обобщена информация по чл. 77 Наредба 44

05.03-15.03.2021 г.

16.03-31.03.2021 г.

01.04-15.04.2021 г.

16.04-30.04.2021 г.

01.05-15.05.2021 г.

16.05-31.05.2021 г.

01.06-15.06.2021 г.

16.06-30.06.2021 г.

01.07-15.07.2021 г.

Документи

Проспект на договорен фонд "ОББ ЕкспертИйз"

Правила на договорен фонд чадър "ОББ ЕкспертИйз"

Политика свързана с устойчивостта