ОББ Платинум Облигации

ОББ Платинум Облигации
» 14.8273
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката (виж Точки на продажба).

ОББ Платинум ОблигацииМинималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации" е 100 (сто) лева.

ОББ Платинум ОблигацииМинималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Платинум Облигации" е 20 (двадесет) лева.

ОББ Платинум ОблигацииМинималният неснижаем остатък при обратно изкупуване на дялове на ДФ "Платинум Облигации" е 10 (десет) дяла.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

ОББ Платинум ОблигацииЗа подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с дистрибутора ТБ ОББ АД.

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

ОББ Платинум ОблигацииПоръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

ОББ Платинум ОблигацииАко стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

ОББ Платинум ОблигацииАко клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Платинум Облигации".

Котировки за деня 20.01.2021