ОББ Платинум Облигации

ОББ Платинум Облигации
» 14.6279
Нисък Риск Висок

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации" се приемат всеки работен ден в рамките на работното време с клиенти на Банката и Управляващото дружество (виж Точки на продажба).

ОББ Платинум ОблигацииМинималният размер на инвестицията за придобиване на дялове на ДФ "ОББ Платинум Облигации" е 100 (сто) лева.

ОББ Платинум ОблигацииМинималният размер на месечната вноска при сключване на договор за систематично инвестиране в ДФ "ОББ Платинум Облигации" е 20 (двадесет) лева.

ОББ Платинум ОблигацииМинималният неснижаем остатък при обратно изкупуване на дялове на ДФ "Платинум Облигации" е 10 (десет) дяла.

Подаване на поръчка в клон на ОББ АД

ОББ Платинум ОблигацииЗа подаване на поръчка в клон на ОББ АД е необходимо да имате открита разплащателна сметка в Банката.

Подаване на поръчка в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт” АД

ОББ Платинум ОблигацииПри подаване на поръчка за покупка на дялове на ДФ „ОББ Платинум Облигации” в офиса на УД, инвеститорът превежда средствата по събирателната сметка на Фонда в ОББ АД или по сметка на Фонда в Банката-депозитар:

 

Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПО” в ОББ АД
Събирателна сметка на ДФ „ОББ ПО” в
Банката-депозитар
Банка:
ОББ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC:
UBBSBGSF
BPBI BG SF
Бенефициент:
„ОББ Асет Мениджмънт” АД
ДФ "ОББ Платинум Облигации"
IBAN (BGN):
BG 61 UBBS 8002 107 337 6910
BG 02 BPBI 7942 1070 5906 02
Основание:
записване на дялове от ДФ „ОББ ПО"
записване на дялове от ДФ „ОББ ПО"

Заб. Инвеститорът следва да предостави банковия документ за превода. При поискване на допълнителни услуги същите се заплащат по Тарифата на „ОББ Асет Мениджмънт” АД.

Подаване на поръчка чрез електронното банкиране на ОББ АД (U-FUND)

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо е клиентът да има сключен договор за електронно банкиране с ОББ АД.

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо е клиентът да има сключен договор за подаване на поръчки с ОББ Асет Мениджмънт АД.

ОББ Платинум ОблигацииНеобходимо клиентът да влезе в електронно банкиране с "Активни операции".

ОББ Платинум ОблигацииПоръчки се подават чрез меню U-FUND/"Регистрация на поръчка".

ОББ Платинум ОблигацииАко стойността на поръчката е над 30 000 лв., полето за произход на средствата е задължително.

ОББ Платинум ОблигацииАко клиентът има сключен договор за систематично инвестиране, получава достъп само до справочната част в U-FUND.

Вход в U-FUND

Ред и условия за подаване на поръчки »

За повече информация инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта на ДФ "ОББ Платинум Облигации".

Котировки за деня 20.08.2019