Важно съобщение: Уведомяваме Ви, че с Решение на Комисията за Финансов Надзор № 568 – ДФ от 12 юни 2018 г., е издадено одобрение за приемане на Правилата по чл. 13 ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и е променено наименованието на Договорен Фонд „ОББ ЕВРО ПАРИ“, като новото наименование е Договорен Фонд „ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ“.

ОББ Платинум Евро Облигации

ОББ Платинум Евро Облигации
» 10.9059
Нисък Риск Висок
ден
месец
година
от
ден
месец
година
доКотировки за деня 14.02.2019