Стрес тест на семейния бюджет

Стрес тест на семейния бюджет

Спомняте ли си как се научихте да карате колело? Завъртате педалите, падате, ставате и пак така, докато се научите. Най-важното в този процес е това, че продължавате да се опитвате въпреки опасността от падане. Същата тази способност е особено важна и когато човек се учи да управлява своите финанси и да пази равновесие във финансов аспект. И също както при карането на колело никой не се е родил научен.

 

Как да запазим равновесие и да не претърпим злополука и доколко можем да се засилим, без да пострадаме, когато управляваме семейните финанси? Отговор на тези въпроси дава стрес тестът на семейния бюджет.

 

Най-елементарно казано при стрес теста се симулира финансова криза, като се увеличават разходите или се намаляват приходите. Защо ни е да провеждаме финансов стрес тест? Нима животът всекидневно не предлага многобройни подобни сценарии? Нужно ли е да ги създаваме и сами? Да, защото когато изучим предварително опасността, ще се опитаме да я избегнем, да вземем необходите мерки, за да не се случва или поне ще бъдем по-добре подготвени как да оцелеем и да се възстановим след сътресението.

 

Стрес тестът дава оценка на настоящото ни финансово състояние и определя стабилността на семейния бюджет. Благодарение на него си отговаряме на въпросите какво можем да си позволим и какво не ни е по джоба; какво увеличение на доходите ни е нужно, за да изплатим заемите си или за да постигнем финансовите си цели; как да планираме финансовото си бъдеще по-добре; как да организираме спестяванията и инвестициите си; кога да рефинансираме заема си.

 

За да се симулира финансова криза най-напред трябва да има ясна и пълна информация за семейния бюджет – разходи и приходи. Добре е данните за разходите да са организирани по пера – например „Храна”, „Сметки”, „Заеми” (ако има такива), „Кола” (тук влиза не изплащането на автомобила, а поддръжката му, застраховки и други подобни задължения), разходите за всеки член от семейството, перо „Почивка”, перо „Спестявания”. Добре е да се сложи и перо „Други”, което обединява всякакви харчове – билети за кино за цялото семейство, семейна вечеря в ресторант, подарък за любимата баба и други такива. Колкото от по-отдавна е тази статистика, толкова по-полезна ще бъде тя. Така се вижда веднага дали може да се увеличат разходите по някое перо, без да се пипнат парите, отделени за почивка или спестяванията. Например, ако се увеличи перо „Заем”, като се смени колата с нова на изплащане, дали няма да бъде за сметка на парите, отделяни за годишната почивка? Дали ако децата се запишат на скъпи курсове, още един спорт и им се увеличат джобните, системата няма да светне на червено? Може ли да се ускори процесът за събиране на нужната сума за семейно пътуване до „Дисниленд”, без да настъпи финансов крах? Колко време бихме издържали, ако някой от работещите в семейството остане без работа? Да, това е неприятен и мрачен вариант, но ако знаем, че бихме оцелели и в тази ситуация някакъв определен период то време, ще намалим постоянния стрес. Или пък може да разгледаме оптимистичния сценарий – ако получим 10% увеличение на заплатата кои пера и доколко можем да разширим? Или пък дали не е време от перо „Спестявания” да започнат да идват приходи, като направим някаква инвестиция и така да се оптимизира бюджетът?

 

Стрес тестът позволява да се проиграят многобройни възможности, като се гарантира безопасността и стабилността на финансовата система.