ОББ Патримониум Земя

ОББ Патримониум Земя
» 18.2555
Нисък Риск Висок
 
ДФ "ОББ Патримониум Земя" е единствен по рода си фонд насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб.
Препоръчителен инвестиционен хоризонт: най-малко 5 години.
Съществено предимство на фонда: инвестицията в земя е едно от най-стабилните вложения с дългосрочен характер и изключително добри перспективи.
Тип фонд: Договорен фонд с фокус в акции
Инвестиционен фокус: Акции и облигации на АДСИЦ в страната и в чужбина, инвестиращи предимно в земеделска земя, офисни и логистични площи;
акции на емитенти от аграрния сектор;
дружества от хранително-вкусовата промишленост
Старт на публично предлагане: 30.01.2009
Минимална инвестиция: 100 лв.
Валута: Български лев (BGN)
Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Такси на инвеститора
Такса емитиране няма
     Такса обратно изкупуване преди 18 месеца      0.25% от НСА за 1 дял
Такса обратно изкупуване след 18 месеца няма
Разход за управление 2.90%
ДФ "ОББ Патримоним Земя" е подходящ за инвеститори, които търсят по-високи печалби, но са склонни да поемат и риска от неблагорпиятни промени в цената на един дял, предвид инвестицията във високорискови активи.
Котировки за деня 22.07.2021