Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Акционер

date

11 август 2021

Лице, което притежава акции в компания. Акционерите често могат да получават регулярни приходи по притежаваните от тях акции, част от печалбата на компанията, известни като дивидент.

Обратно към Академия