Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ExpertEase Стратегии

Нямате време или знание, за да навлезете в инвестирането? Ако изберете тази стратегия, експертите от ОББ Асет Мениджмънт ще го направят за вас. Те базират инвестиционните решения въз основа на задълбочен анализ, включващ финансовото и икономическо развитие, тенденциите на пазара, както и рисковия профил на инвеститора, така че той да се чувства в зоната си на комфорт.

Документи arrow

Стратегии - ОББ ЕкпертИйз Отговорно Инвестиращ

(нови)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Консервативен Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира най-малко 85% от активите си в главния подфонд и до 15% от активите си в пари и деривати. Инвестиционната цел на главния подфонд е да генерира възможно най-висока възвръщаемост за своите акционери в съответствие с инвестиционната си политика.

Вижте повече

Стратегии - ОББ ЕкспертИйз

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЛЕВА)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЛЕВА)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат по-висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към по-високо ниво на загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 75% за дела в акции и 25% в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЛЕВА)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат по-висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО) ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към по-високо ниво на загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 75% за дела в акции и 25% в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (ЕВРО)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече

Стратегии - KBC фондове

(Предходни)

Важно! За чуждестранните фондове има различен данъчен режим и за консултация следва да се обърнете към НАП или към вашия данъчен консултант.