Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ExpertEase Стратегии

Нямате време или знание, за да навлезете в инвестирането? Ако изберете тази стратегия, експертите от ОББ Асет Мениджмънт ще го направят за вас. Те базират инвестиционните решения въз основа на задълбочен анализ, включващ финансовото и икономическо развитие, тенденциите на пазара, както и рисковия профил на инвеститора, така че той да се чувства в зоната си на комфорт.

Стратегии - ОББ ЕкспертИйз

(нови)

ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (лева) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (лева)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (лева)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат по-висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева) ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към по-високо ниво на загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 75% за дела в акции и 25% в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (лева)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (евро) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (евро)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро) ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Толерантен (евро)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и не са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат по-висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро) ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (евро)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към по-високо ниво на загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 75% за дела в акции и 25% в облигации.

Вижте повече
ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро) ОББ ЕкспертИйз Динамичен Толерантен (евро)

Подходящ за инвеститори, които са толерантни към известна загуба и са склонни да поемат висок риск. Целевото разпределение е 55% за дела в акции и 45% за дела в облигации.

Вижте повече

Basic documents

Стратегии - KBC ExpertEase

(Предходни)

Важно! За чуждестранните фондове има различен данъчен режим и за консултация следва да се обърнете към НАП или към вашия данъчен консултант.