Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Оповестяване във връзка с устойчивостта

Отговорно инвестиране

Устойчиво инвестиране, отговорно инвестиране или ESG инвестиране: какъв е най-добрият термин за използване? Днес говорим за "отговорни инвестиции": инвестиции, които изрично признават значението на околната среда, социалните въпроси и доброто управление. Също така следваме новите европейски разпоредби, които запазват термина "устойчив" за определен брой дейности и продукти.

 

Какво е отговорно инвестиране?

Фондовете за отговорно инвестиране инвестират в компании и държави, които се съобразяват с темите за околната среда, социалната сфера и управлението.

Този специфичен фокус не означава, че трябва да правите компромиси с възвръщаемостта си. Изследванията показват, че социалната и финансовата възвръщаемост могат да вървят ръка за ръка: фондовете, които инвестират отговорно, осигуряват сходна дългосрочна възвръщаемост с традиционните фондове.

И накрая, отговорното инвестиране означава, че оказвате въздействие върху света на бизнеса. KBC влиза в диалог с компаниите, в които инвестира, и помага да се определи техният курс чрез упражняване на правото на глас на общите събрания.

 

Информация на ниво управляващо дружество

listing Декларация за основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

listing Становище относно рисковете за устойчивостта и неблагоприятните въздействия върху устойчивостта

listing Инвестиционна политика за фондове за отговорно инвестиранe

listing Политика за изключване за фондове за отговорно инвестиране

listing Общи политики за изключване на конвенционални фондове и фондове за отговорно инвестиране

listing Информация за политиката на възнагражденията във връзка с устойчивостта

listing Преглед на ESG целите за интензитет на парниковите газове и устойчиво развитие

listing Политика за ангажираност: Доклад за изпълнението 2023 г. - КБС АМ НВ - клон КЧТ, България

 

Информация на ниво инвестиционен фонд

Тази информация, наред с фондовата документация, може да бъде намерена на страниците на инвестиционните фондове:

  • Документ с ключова информация за инвеститорите
  • Оповестявания, свързани с устойчивостта

 

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант