Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Контакти

Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – КЛОН (България) е със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 89Б, ет. 6
Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 89Б, ет. 6

Телефон за контакт с дистрибутора ОББ: 0700 1 17 17
E-mail: ubbam@ubb.bg