Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Дивидент

date

11 август 2021

Част от нетната печалба на компания, която получаваме като съсобственици в нея.

Печалбата може да бъде използвана за да бъде отворена нова производствена линия, например. Или за да разширим клоновата мрежа от магазини в страната. Това би довело до повишаване на цената на акциите ни предвид очакванията от по-висока печалба в бъдеще. Ако част от тази печалба остане неизползвана (не я реинвестираме в бизнеса си, например, решим да не отваряме голям брой нови магазини), върху нея трябва да платим корпоративен данък. След като платим корпоративен данък, това, което ни остава, наричаме нетна печалба. Тази нетна печалба разпределяме според притежаваните акции на всеки един от акционерите.

Пример:

Компанията ни АБС продава инструменти, които закупува от вносител на марката Х. Компанията има трима акционери, като ние сме един от тях. Ние притежаваме 20% от акциите на компанията.

+

2020 приходи от продажби: 13 000 лева

-

Разходи за покупка на инструменти от вносителя на марка Х: 6 500 лева

Разход за заплата на продавач: 2 000 лева

Откриване на нов магазин в Пловдив: 3 000 лева

Лихва по банков заем: 400 лева

Печалба: 1 100 лева

Корпоративен данък 10%: 110 лева

Нетна печалба: 990 лева

Решаваме да разпределим тези 990 лева на акционерите като дивидент Ние притежаваме 20% от акциите – това означава, че ние ще получим 20% х 990 лева = 198 лева, които получаваме по банковата си сметка. Нашият дивидент е 198 лева.

Обратно към Академия