Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Печалба

date

11 август 2021

Част от приходите на компанията, която остава, след като бъдат изплатени всички разходи на компанията, дължимите лихви и главница по облигации, издадени от компанията или ползвани други заеми. Печалбата е облагаема с корпоративен данък като след като бъде обложена, остатъкът е известен като нетна печалба и може да бъде разпределен като дивидент на акционерите в компанията.

Пример:

Компанията ни АБС продава инструменти, които закупува от вносител на марката Х.

+

2020 приходи от продажби: 10 000 лева

-

Разходи за покупка на инструменти от вносителя на марка Х: 6 500 лева

Разход за заплата на продавач: 2 000 лева

Лихва по банков заем: 400 лева

Печалба: 1 100 лева

Корпоративен данък 10%: 110 лева

Нетна печалба: 990 лева

Обратно към Академия