Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Уведомление за спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове

date

14 март 2023

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящото преобразуване на упоменатите по-долу фондове, което предстои да се осъществи на ефективната дата 29.03.2023 г., както и в изпълнение на Плановете за преобразуване, одобрени от Комисията за финансов надзор с Решения от № 20-ДФ до 25-ДФ от 05.01.2023 г., Ви уведомяваме за следното:

І. Считано от 20.03.2023 г., окончателно се спира продажбата и обратното изкупуване на дялове в преобразуващите се чрез вливане фондове, управляваните от „Кей Би Си Управление на Инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование „Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД), както следва:

„Консервативен Фонд България”, ISIN BG9000007062;

„Райфайзен (България) Фонд Активна Защита в евро”, ISIN BG9000013094;

”Райфайзен (България) Фонд Активна Защита в лева”, ISIN BG9000003178;

„Райфайзен (България) Глобален Микс“, ISIN BG9000002154;

„Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“, ISIN BG9000005173;

„Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” ISIN BG9000001131.

 

ІІ. Считано от 20.03.2023 г. до 29.03.2023 г., временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дялове в приемащите (под)фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – Клон“, България, както следва:

„ОББ Платинум България“, ISIN BG9000009050

„ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“, ISINBG9000004218

„ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“, ISIN BG9000003210

„ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“, ISIN BG9000004218

„ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“, ISIN BG9000003228

„ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“, ISIN BG9000001222

 

ІІІ. Считано от 30.03.2023г., се възобновява подаването на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове в приемащите (под)фондове по т. II.

 

Обратно към Новини