Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

УВЕДОМЛЕНИЕ за възобновяване на издаването и обратното изкупуване на дялове чрез дистрибутора ОББ АД

date

16 ноември 2021

 

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че след като на 12 ноември 2021 г. настъпи ефективната дата на преобразуване на „ОББ Платинум Евро Облигации“, „ОББ Балансиран Фонд“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Растеж“ и „ОББ Глобал Дивидент“ („Преобразуващите се фондове“), чрез вливане в ДФ “ОББ Платинум Облигации“ и във връзка с изпълнение на Плана за преобразуване, одобрен от КФН с Решение № 489-ДФ/13.07.2021г., Висшето ръководство на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“, България, взе решение да възобнови издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Платинум Облигации”, с ново наименование на фонда след преобразуването - ДФ „Платинум България”, считано от 17.11.2021г. включително.

В резултат на преобразуването, притежаваните от Вас дялове от преобразуващите се фондове се замениха с дялове в ДФ “ОББ Платинум България“.

При възникнали въпроси, експертите на ОББ АД са на Ваше разположение.

 

Обратно към Новини