Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

История

23.04.2004 г.

Управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" EАД е учредено на 23.04.2004 г. в гр. София. Капиталът на дружеството е в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лв., разпределен в 700 (седемстотин) обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас и номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка.

2017

От юни 2017 г. управляващото дружество е част от KBC Груп България.


2020

От 01.04.2020 г. KBC Асет Мениджмънт - Белгия е едноличен собственик на капитала на "ОББ Асет Мениджмънт" АД. Това стана възможно след закупуването на дяловете на ОББ и КBC Bank, възлизащи съответно на 90,86% и 9,14%.

2020

От 01.08.2020 г. приключи сливането между KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия и ОББ Асет Мениджмънт, и двете част от белгийската финансово-застрахователна група КВС. В България компанията се представлява от регистрирания тук клон Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.

Назад