Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Акция

date

11 август 2021

Ценна книга, която ни дава право на собственост от определена компания. Най-общо казано притежавайки акции от една компания ни прави съсобственици в нея. Притежанието на част от компанията ни дава право на част от печалбата и всяка година. Част от тази печалба получаваме на-често като парична сума (банков превод), която сума се нарича дивидент.

Но не цялата печалба се разпределя като дивидент – компаниите обикновено започват нови проекти или инвестират част от тази печалба за да подобрят дейността си и да станат по-печеливши. Ако тези нови начинания са успешни, те водят до поскъпване в цената на акциите на компанията. Когато акциите поскъпнат, ние печелим от разликата между цената, на която сме купили акциите и цената, на която ги продаваме, получавайки капиталова печалба.

Ако начинанията на компанията са неуспешни, цената на акциите и може да се понижи, което води до капиталова загуба за нас.

Акциите могат да бъдат издавани от големи компании (наричани на жаргон сини чипове), които акции се считат за по-нискорискови и често изплащат стабилен дивидент, но могат да бъдат и например на малки компании (наричани на жаргон small cap), които са по-рискови, но могат да нарастват с по-големи темпове и най-често не изплащат дивидент тъй като реинвестират цялата си печалба в дейността си и разширяване н бизнеса.

Акциите могат да бъдат определени и като:

  • отбранителни – стоки и услуги, които потребяваме независимо дали сме в условия на криза или възход, като например хранително-вкусова промишленост, електроразпределителни дружества, фармация и др.

  • циклични – стоки и услуги, чието потребление свиваме в условията на криза, но увеличаваме рязко при възход – например автомобилен сектор, електроника, туризъм.

  • луксозни – стоки и услуги, които потребяваме най-много в пика на икономически подем

Пример:

Притежавайки акции в Shell (пълно име Royal Dutch Shell plc) – компанията, позната в България най-вече с бензиностанциите си, ние притежаваме част от Shell като компания. Дейността и се ръководи от Борд на Директорите, които се избират от общо събрание на акционерите. Това означава, че ние като притежатели на акции, можем да гласуваме и пряко да влияем на този избор, респ. на управлението на компанията.

Обратно към Академия