Важно съобщение: Уведомяваме Ви, че със Заповед № 198/09.11.2018 г. на Изпълнителния Директор и Прокуриста на “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД са приети Общи условия приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли на клиенти на “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД.

Документи

Котировки за деня 20.11.2020