Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост като инвестира основно в акциите на компании, които чрез своите продукти и услуги допринасят за здравословното благосъстояние на обществото.

Описание

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing има за цел да постигне възвръщаемост чрез инвестиране основно в акциите на компании, които произвеждат продукти и услуги с фокус към здравословното благосъстояние на обществото. Тези компании могат да извършват дейност например в производството и разработване на медикаменти, биотехнологии, медицински технологии,  диагностика, тестове и идентифициране на симптоми, дигитално здравеопазване и дистрибуция на медицински продукти. Също така дейността им може да бъде свързана с подпомагане на възрастни и болни хора, аутсорсинг на медицински дейности, здравно и животозастраховане и други.

Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Този подход ще се прилага постепенно в портфейла, започвайки от 2 септември 2022 г. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (напр. тютюн, хазарт и оръжия). Повече информация за политиката за изключване можете да намерите на адрес www.kbc.be/investment-legal-documents Exclusion policy for responsible investing funds.
Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на въглеродният интензитет и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в компании, които допринасят за постигането на Целите на ООН за Устойчиво Развитие. Повече информация относно методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда могат да бъдат намерени на www.kbc.be/investment-legaldocuments Investment policy for Responsible Investing funds.

KBC Equity Fund We Care Responsible Investing се управлява активно като използва следния бенчмарк: MSCI All Countries World-Net Return Undex (http://www.msci.com/). Повече информация ще намерите в Общия информационен документ на фонда.

по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Фонд в акции
ISIN код BE0166584350
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 27.02.1998 г.
Валута: Евро

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант