Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation

Една нова ера в управлението на инвестиции – първият в България взаимен фонд, който се управлява от изкуствен интелект - партньорство между човек и машина.

Описание

Една нова ера в управлението на инвестиции – първият в България взаимен фонд, който се управлява от изкуствен интелект - партньорство между човек и машина.

Optimum Fund Enhanced Intelligence Global Allocation използва модели за пазарни и икономически данни, за да генерира прогнози за развитието на финансовите пазари и класовете активи.

KBC Asset Management NV първо определя активите, а Изкуственият интелект подбира секторите, регионите и класа активи. След това моделите използват различни техники за Изкуствен интелект, за да определят на дневна база инвестирането или разпределението на акционерния и облигационния компонент в допустимите региони, сектори и сфери, въз основа на генерираните очаквания. Данните за настроенията могат да се използват и за определяне на съдържанието или разпределянето на акционерния компонент. Примери за това са настроенията в новинарските статии или броят на публикациите, отнасящи се до определена компания.

Влиянието на изкуствения интелект върху инвестирането на облигационния компонент е по-ограничено, отколкото върху запълването на акционерния компонент или определянето на разпределението между класовете активи (за повече обяснения вижте „определена стратегия“ в информацията за този подфонд в проспекта).

С цел повишен комфорт за инвеститорите, действията на изкуствения интелект са наблюдават от хора, наричани администратори. Наблюдаващите („администратори“) обаче винаги могат да решат да не следват моделите или да ги следват само частично. Очаква се човешката намеса да се проявява само при изключителни обстоятелства. Акционерният компонент инвестира в глобален подбор акции. Облигационният компонент инвестира в глобален подбор облигации. Проспектът определя оценката за кредитен рейтинг*, на която облигационният компонент трябва да отговаря (за повече обяснение, виж „Инвестиционни данни“ на информацията, свързана с този подфонд в проспекта). По отношение на двата компонента се вземат под внимание (анализират) всички региони, сектори и сфери.

 

NAV per unit към дата: 17.07.2024
1,159.8200
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд:  Балансиран фонд 
ISIN код

BE6316179249

Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на период на първоначално записване: 30.11.2020 г.
Валута: Евро

 

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант