Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

Уведомление за преобразуване чрез вливане на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия

date

14 юни 2023

На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната стъпка от тяхната интеграция, след  като на 29 март 2023г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на  всички управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД договорни фондове, чрез вливането им в (под)фондовете, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия чрез неговия Клон в България "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон", със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район р-н Триадица, бул. Витоша No 89Б, бл. Милениум център, ет. 6, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 205422541.

Дистрибутор на дяловете продължава да бъде ОББ АД с клонове в цялата страна.

Обратно към Новини