Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 117 17

За територията на България

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC Eco Fund Water

Това е взаимен фонд, който инвестира изцяло в акциите на компании, чиято основна дейност е свързана с вода, включително съхранение, преработка и опазване на водните ресурси. Като инвестирате в него, вие можете да допринесете за справянето със сериозен световен проблем, а в същото време ставате част от този бързо растящ сектор.

Описание

KBC Eco Fund Water има за цел да постигне максимална възвръщаемост като инвестира в компании, чиято основна дейност е свързана с водния сектор, като разпределението е глобално. Фондът инвестира активите си в акции на компании, които освен че са част от този сектор, извършват своята дейност и по социално отговорен начин*. За да се гарантира социално отговорния характер на този фонд, компаниите се подлагат на двойна проверка. За тази цел специализиран проучвателен екип от KBC Asset Management работи съвместно с независими експерти, които извършват второ ниво на проучване на компаниите и до колко те следват устойчив модел на дейност. Също така, KBC Eco Fund Water не може да инвестира в активи, които са изключени въз основа на определени от КВС Асет Мениджмънт критерии за изключване, като например компании и индустрии, свързани с тютюн, хазарт, противоречиви оръжия, кожени изделия и екзотични кожи и развлечения за възрастни, например.

Фондът се управлява активно, без да се визира бенчмарк.

Валутата на фонда е евро. Дяловете на фонда, които се предлагат на територията на България, са с капитализирана доходност като това означава, че  всеки получен дивидент или доход ще се реинвестира по начина, посочен в проспекта. Поръчките за дялове на фонда се изпълняват всеки работен ден.

Няма защита на капитала.

Прочетете повечче за Водата - синьото злато тук

НСА за един дял към дата: 21.06.2022
1,772.6500
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Фонд в акции
ISIN код BE0175479063
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 01.12.2000 г.
Валута: Евро

 

 

*Такса за записване макс. 3.00%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 1.05%
Годишна такса за управление 0.45%
**Други такси на годишна основа 0.36%

 

* Без такса за записване за периода 10 февруари - 23 март, 2022 г.

* ВАЖНО! Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства.

С детайлно описание на целите и инвестиционната политика на KBC Eco Fund Water можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език.

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за рисковете може да се получи в клоновете на банката или тук. https://www.ubb.bg/business-clients/business-treasury/business-mifid

**  ВАЖНО! При изчислението на „други такси на годишна основа“ се включват разходи, както на захранващата схема, така и на главния фонд, обявени съгласно техните проспекти и изчислени на база на прогнозни разходи за период от 1 година напред.

 

 

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант