Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

KBC Eco Fund Water Responsible Investing

Това е взаимен фонд, който инвестира предимно в акциите на компании, чиято основна дейност е свързана с вода, включително съхранение, преработка и опазване на водните ресурси. Като инвестирате в него, вие можете да допринесете за справянето със сериозен световен проблем, а в същото време ставате част от този бързо растящ сектор.

Описание

KBC Eco Fund Water Responsible Investing има за цел да постигне максимална възвръщаемост като инвестира в компании, чиято основна дейност е свързана с водния сектор, като разпределението е глобално. Фондът инвестира активите си в акции на компании, които освен че са част от този сектор, извършват своята дейност и по социално отговорен начин*. За да се гарантира социално отговорния характер на този фонд, компаниите се подлагат на двойна проверка. За тази цел специализиран проучвателен екип от KBC Asset Management работи съвместно с независими експерти, които извършват второ ниво на проучване на компаниите и до колко те следват устойчив модел на дейност. Също така, KBC Eco Fund Water Responsible Investing не може да инвестира в активи, които са изключени въз основа на определени от КВС Асет Мениджмънт критерии за изключване, като например компании и индустрии, свързани с тютюн, хазарт, противоречиви оръжия, кожени изделия и екзотични кожи и развлечения за възрастни, например.

Фондът се управлява активно, без да се визира бенчмарк.

Валутата на фонда е евро. Дяловете на фонда, които се предлагат на територията на България, са с капитализирана доходност като това означава, че  всеки получен дивидент или доход ще се реинвестира по начина, посочен в проспекта. Поръчките за дялове на фонда се изпълняват всеки работен ден.

Няма защита на капитала.

 

NAV per unit към дата: 17.07.2024
2,423.2500
по-отбранителен по-динамичен

Тип фонд: Фонд в акции
ISIN код BE0175479063
Управляващо дружество KBC Asset Management NV
Банка депозитар KBC Bank NV
Дистрибутор ОББ АД
Старт на публично предлагане: 01.12.2000 г.
Валута: Евро

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант