Важно! Препоръчваме ви при достъпване на сайта www.ubbam.bg да използвате браузер различен от Internet Explorer.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Phone
0700 1 17 17

За територията на България

International number
+359 2483 1717

Номер за връзка от чужбина

Mail
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

Клонове и банкомати

Зона на инвеститора

Калкулатори

en

ОББ Патримониум Земя

Считано от 12.11.2021г. фондът е преобразуван чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България” като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд. Броят новопридобити дялове е изчислен в съответствие с коефициент на замяна, одобрен и потвърден от независим одитор. За повече информация за новопридобитите дялове и стойността на портфейла, можете да намерите в Зона на инвеститора.

НСА за един дял

До 03.11.2021г. цените са изчислени на база НСА на фонда, който считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“. Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОББ Платинум България“. Издаването и обратното изкупуване на дялове ДФ „ОББ Платинум България“ е възобновено на 17.11.2021г. като информация за цените може да намерите на неговата страница.

Свържете се с нас

Пишете ни

Вашата обратна връзка е важна за нас

Пишете ни

Консултация с Експерт

Възползвайте се от опита и знанията на професионален консултант